Home

  • Click hier voor een informatieve film over Casa Luminii
    Click hier voor een informatieve film over Casa Luminii

Stichting Sion international streeft er naar om kinderen met een (verstandelijke en/of meervoudige) beperking uit hun isolement te halen. Dit doet de stichting onder andere met het aanbieden van voor hen geschikt onderwijs in een omgeving waar zij op een liefdevolle manier opgevangen en begeleid worden. Door middel van speciale ouderbijeenkomsten, worden de ouders intensief betrokken bij de ontwikkeling van hun kind.

Laat de zon schijnen voor de kinderen van Casa-Luminii! (Huis van Licht)

“Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en Uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.” Mattheus 5:16

De Stichting werkt vanuit een Christelijke geloofsovertuiging. De liefde die God voor deze wereld heeft, en met name voor de mensen in nood, heeft Stichting Sion er toe bewogen dit project in 2000 op te starten in Sibiu – Roemenië.

paste

Folder Casa Luminii:

Wilt u Casa Luminii promoten dan zijn er folders te verkrijgen. Deze kunt u downloaden of aanvragen via  06- 1318 9904 j.valster777@gmail.com