Nieuwsflits 36 – december 2019

Ten eerste willen wij in deze nieuwsflits alle eer geven aan God die ons 20 jaar (1999) geleden naar Roemenië heeft geroepen om CASA LUMINII op te zetten om onderdak te bieden aan  meervoudig gehandicapte kinderen. Velen van jullie hebben in de beginjaren geholpen met de verbouwing van het kinderdagverblijf, maar ook d.m.v. giften, educatief speelgoed, onderwijs en gebed.

Ontwikkelingen
In 1999 zaten veel van deze kinderen nog opgesloten omdat de ouders/verzorgers niet wisten hoe ze deze kinderen moesten begeleiden. Vaak schaamden ze zich voor een gehandicapt kind. Tegenwoordig gaan de kinderen overal heen, maken uitstapjes en krijgen speciaal onderwijs en begeleiding. De leerkrachten zijn goed opgeleid om deze speciale groep kinderen te begeleiden en worden regelmatig bijgeschoold. Vanaf het begin hebben wij de leerkrachten verteld dat God heel veel van deze kinderen houdt, dat wij ze lief moeten hebben en dat we de taak hebben om goed voor ze te zorgen.

Licht
Liefde ontvangen is één van de belangrijkste dingen die een mens nodig heeft, ook deze kinderen. Vandaar de naam “Casa Luminii” wat “ Huis van Licht” betekend. Jezus kwam als Licht in deze wereld en zo mogen wij ons Licht laten schijnen in deze wereld. Ieder op zijn/ haar eigen plekje en op zijn/ haar eigen manier.  

Wat een voorrecht dat we mochten  zien hoe deze kinderen gaandeweg open begonnen te bloeien. Sommigen kwamen letterlijk en figuurlijk vanuit het duister in het licht te staan. Zij werden zichtbaar en mensen gingen deze kinderen accepteren. De leerkrachten werden onderwezen en CASA LIMINII werd een begrip in Sibiu.

Rasvan, een jongetje van zes jaar (nu 26) was één van de eerste kinderen die naar Casa Luminii kwam. Hij kon niet praten en had een grote achterstand. Inmiddels praat hij en gaat naar een speciale dagbesteding waar hij begeleiding krijgt bij het maken  van kleine dingen.  Eén van de vele bijzondere gebeurtenissen.

Nieuwe projecten
In het verleden werden kinderen met dezelfde handicap van verschillende leeftijden in een klas geplaatst. Dit liep niet altijd goed. De school voor bijzonder onderwijs is gestart met een groep jonge kinderen van dezelfde leeftijd om te kijken of dit beter gaat. Dit project loopt ook in 2020 nog door. Wij zien dat er telkens gezocht wordt naar nieuwe initiatieven in het speciaal onderwijs. Hierdoor wordt er ook veel vooruitgang geboekt.

In het verleden hebben directrices uit het speciaal onderwijs zich enorm ingezet om Casa Luminii te laten opgaan in de school voor speciaal onderwijs. Maar ook de huidige directrice (Rodica) en een aantal andere leerkrachten zetten zich hiervoor in.

Twintig jaar geleden was dit de visie die we voor ogen hadden:

  • Deze kinderen “zichtbaar” maken.
  • De kinderen laten onderwijzen door Roemeense leerkrachten.
  • Leermethoden ontwikkelen voor deze speciale groep kinderen.
  • Leerkrachten die de kinderen met liefde behandelen.
  • Dat de Roemeense staat de verantwoordelijkheid op zich zou nemen voor de zorg van deze meervoudige gehandicapte kinderen
Opening Casa Luminii sept 2000

Vertrouwde omgeving
Onze visie is uitgekomen en de school voor bijzonder onderwijs heeft Casa Luminii op maandag 9 december 2019 overgenomen. De provincie was al een paar jaar naarstig op zoek naar een onderkomen voor de kinderen van Casa Luminii, maar er was telkens geen geschikt onderkomen voor hen. St. Sion vond dat de kinderen niet de dupe mochten worden en dat het heel belangrijk is om in een goed en veilig onderkomen te hebben  met een fijne buitenruimte. De provincie Sibiu en St. Sion kwamen overeen om het gebouw te kopen, waardoor  de kinderen in hun vertrouwde en veilige omgeving konden blijven. . En dat is gelukt!! Op 9 december is de overdracht geweest.

Tot slot willen we graag nog met jullie delen dat het onderwijs dat een aantal jaren geleden in Casa Luminii werd gegeven in grote lijnen inmiddels is overgenomen door de school voor bijzonder onderwijs en dat deze methode nu geldt voor heel Roemenië. We zien vrucht van jaren werk! Op deze site van Casa Luminii kun je heel veel lezen over de ontwikkelingen in de afgelopen jaren. Filmpjes die gemaakt zijn staan hierop, alsook vele foto’s.

Na twintig jaar zal St. Sion International stoppen met de werkzaamheden in Casa Luminii. Onze visie is uitgekomen: deze groep speciale kinderen heeft hun plek in de samenleving gevonden. De directrice en de leerkrachten van het bijzonder onderwijs zullen het werk met liefde voortzetten; daarom mogen wij het vol vertrouwen aan hen overlaten.

Zon
Als jullie ooit in de gelegenheid zijn om de stad Sibiu te bezoeken, breng dan ook eens een bezoekje aan Casa Luminii. De naam Casa Luminii zal blijven bestaan. St. Sion heeft een mooi naambord aangeboden voor op de gevel van het huis, voorzien van het logo met de zon, zoals dat op de site van Casa Luminii te zien is.

We willen iedereen die St. Sion Int. en daarmee CASA LUMINII hebben gesteund hartelijk danken voor het in ons gestelde vertrouwen in de afgelopen jaren.

Alle kinderen, de leerkrachten en het bestuur van St. Sion Int. wensen u;

Gezegende Kerstdagen
en een  Gezond en gelukkig 2020