Nieuwsflits 33 – juni 2018

Nieuwsflits juni 2018

De schoolvakanties zijn inmiddels begonnen voor de kinderen en leerkrachten van Casa Luminii. Zij zullen drie maanden vakantie hebben en midden september zal de school weer beginnen.

Woensdag 13 juni is de serbare weer gehouden met een enorme opkomst van ouders, oud leerlingen en zelfs oud leerkracht Nicu.

De kinderen hebben deze keer het sprookje Sneeuwwitje gespeeld en dat was echt fantastisch! Omdat er de laatste tijd meer zwaarder gehandicapte kinderen in rolstoelen geplaatst worden in Casa Luminii hebben ze deze keer deze kinderen er ook bij betrokken. Een aantal kinderen van school 22 hebben ze hierbij begeleid.  Ruxi, een van de oudste leerkrachten vertelde dat dat een hele opgave is geweest, maar de resultaten waren groots.

Drie leerkrachten zijn op dit moment met zwangerschapsverlof. Die leerkrachten zijn inmiddels allemaal bevallen: Maria, zij is bevallen van een meisje Ana, Adina ook van een meisje Ecaterina en Irina van een jongen genaamd Alexandru. Zij hebben twee jaar zwangerschapsverlof en kunnen volop genieten van hun baby’s.

Daarom zijn drie nieuwe leerkrachten ter vervanging aangesteld in Casa Luminii.  Ileana is vorig jaar al gekomen ter vervanging van Adina. Dit jaar Ema Campean voor de jongste groep en Andrada Sararu op de middengroep. Zij vinden het fantastisch om met deze kinderen te werken.

Links boven: Simona, Ioana, Rodica, Ruxu, Orica, Jeltje, Marten, Nuti, Stefanie, Andrada en Ema. Onder links: Florentine, Racula, Ileana, Marja en Dirk

In mei is Christian Negoescu in de oudste groep gekomen. Hij is 7 jaar en heeft tetraparese (spierziekte in armen en benen) en een ernstige verstandelijke beperking. Het is moeilijk om hem te bereiken maar wij geloven dat hij goed zal integreren op zijn eigen niveau.

Alle kinderen vinden het erg fijn in Casa Luminii, alsook de leerkrachten.

Wij hebben beloofd jullie verder op de hoogte te zullen houden over de ontwikkelingen m.b.t. andere huisvesting voor de kinderen van Casa Luminii. Er waren twee nieuwe locaties voor de kinderen, maar deze voldeden totaal niet aan de behoeften voor dit soort kinderen en deden afbreuk aan het geven van het lesprogramma. Voordat de serbare begon hebben wij een gesprek gehad met mw. Christina Manta- Klemens, president van de provincie Sibiu.

Zij gaat over de huisvesting van scholen. Er zijn diverse opties besproken in het belang van de kinderen van C.L. Het moet i.i.g. een beschermde omgeving zijn en het lesprogramma moet op een ontspannen manier gegeven kunnen worden. Mw. Manta zal nu gaan uitzoeken ( voor de winterperiode) welke mogelijkheden er zijn en gaf aan dat er misschien een nieuwe school gebouwd gaat worden, waar alle scholen die onder het bijzonder onderwijs vallen kunnen worden gehuisvest. Zekerheid hierover is er nog niet en als er wel een nieuw gebouw zal komen, dan duurt dat nog zeker drie jaar! Wij, St. Sion, hebben toegezegd dat de kinderen in Casa Luminii mogen blijven totdat er een goede oplossing is gevonden voor de kinderen en de leerkrachten. Zij zal, als er nieuwe ontwikkelingen zijn, daar z.s.m. op terug komen.

Oud leerlingen:1e links: Marian – 3e links: Cristina – 4e links: Rasvan – Zittend: Dorel

De kinderen, leerkrachten en St. Sion, bedanken iedereen die achter ons staan in gebed, ons sponsoren en meeleven.

Verder wensen wij jullie allemaal een fantastische zomervakantie toe en zullen jullie daarna weer op de hoogte houden over het wel en wee van Casa Luminii (Huis van Licht)