Nieuwsflits 23

Een korte update.
 
In de afgelopen maanden is er weer van alles gebeurt, waar we jullie van op de hoogte willen brengen.
De afgelopen jaren hebben we naast lokale subsidies ook subsidies van de overheid gekregen. Vanaf januari kunnen we voor twee salarissen geen subsidie meer krijgen. Via de provincie zijn er nog wel mogelijkheden voor subsidies, maar die kunnen pas in februari aangevraagd worden. Dit levert extra werk en stress op voor Florentina en het team. Ook als stichting zullen de financiële consequenties merken.

Irina Boia

Katja is zwanger van haar derde kindje. Ze gaat met deze maand op zwangerschapsverlof. Ze wordt komende twee jaar vervangen door Irina Boia.

Vanaf januari zal Razvan Casa Luminii verlaten. Hij mag 5 dagen in de week naar het dagverblijf voor ouderen van de Diakonien. We werken hier al nauw mee samen en zijn blij dat er nu een plek voor hem is. Gabi mag hier voorlopig ook twee dagen heen. Hij zal daarnaast nog twee dagen naar Casa Luminii komen totdat er plek is voor 5 dagen.
 
We zijn blij voor Razvan, maar zullen hem erg gaan missen. Vanaf de start van Casa Luminii was Razvan bij ons. We hopen dat hij zich verder kan gaan ontwikkelen op zijn nieuwe plek.
 
Door de verhuizing van Razvan, kan Alex nu naar het dagverblijf “Gabriela”. Ook Mihai zal daar heen gaan voor 2 dagen in de week. De andere dagen blijft hij nog bij ons komen. Op deze manier kunnen de oudere kinderen wennen aan een nieuwe plek.
 

Mihai

Mihai, van de jongste groep, is nu voor 2 uur per dag naar het speciale onderwijs. Zijn moeder blijft bij hem, omdat de belasting voor de leerkracht nog te groot is. Het is mooi om te zien dat hij geaccepteerd word door de andere kinderen en hij zich op zijn plek voelt.

 
We zijn dankbaar voor uw trouwe ondersteuning van het afgelopen jaar. Mede dankzij u is het mogelijk om de kinderen in Casa Luminii een plek te geven. Een plek waar de zon mag schijnen en kinderen en ouders professionele zorg en aandacht krijgen. Kunnen we ook het komende jaar, met flink wat financiële uitdagingen, weer op u rekenen? 
 
Bedankt
Stichting Sion International,
Marten en Jeltje Valster
en Dirk Bart Houweling.
 
Stichting Sion International –  Pastinaak 7 – 7463 CX Rijssen – Rabobank: NL55RABO.0136.4104.56
06-13189904 – j.valster777@gmail.com