Financieel

Het budget voor Casa Luminii was afgelopen jaar €10.000,-. Er zijn verschillende regels waardoor ouders geld krijgen voor de zorg voor hun kind, maar tot op heden kunnen we via de wetgeving geen volledige subsidie krijgen. Men begint nu in te zien dat er wat moet gebeuren, maar veranderingen gaan erg langzaam. Vooral ook omdat op dit moment al het geld vanuit de overheid, bestemd voor de zorg het gehandicapte kind direct naar “een verzorger” (vaak de ouder) gaat. Zij zien dit als een extra inkomen en niet als geld wat geïnvesteerd moet worden in hun kind met een handicap. Zolang we in Roemenië buiten de subsidieregels vallen, vinden we het onze verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor deze kinderen.

Vanaf september 2014 heeft het speciaal onderwijs in Sibiu alle salarissen van de groepskrachten overgenomen.

Als stichting Sion-International betalen we nu nog de ondersteuning overdag, een schoonmaakster en een algemene hulp voor de kinderen en de vaste lasten.

Op dit moment hebben we jaarlijks zo’n €10.000,- nodig. Dit verdeeld over de 24 kinderen kost ons dan per kind per maand €35,-. Wilt u overwegen om één van de kinderen te sponsoren?

Wilt u mee helpen door samen met uw familie of als bedrijf deze kinderen een betere toekomst te kunnen geven. Vul de online machtiging in of maak uw gift over naar: stichting Sion International.

Voor een overzicht van onze jaarverslagen en financiële rapportage kijk op onze ANBI pagina.