Doneer

Voor €35,- per maand kunt u een van de kinderen financieel adopteren. We zullen u dan ook persoonlijk op de hoogte houden van de ontwikkeling van dit kind.

U kunt uw gift overmaken naar stichting Sion Internationaal IBAN: NL55RABO.0136.4104.56 o.v.v. Casa Luminii

of u kunt met onderstaand formulier een gift in de vorm van een automatische incasso geven aan stichting Sion International.

U krijgt een bevestiging hiervan per email. Hartelijk dank voor uw ondersteuning!

Ik word donateur en machting st. Sion Int. om het opgegeven bedrag van mijn rekening af te schrijven voor Casa Luminii, volgens de aangegeven frequentie.

Als u stichting Sion International machtigt en door het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan stichting Sion International om eenmalig of doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven. Dit bedrag zal rond de 25ste van de maand volgend op de ingangsdatum van deze Sepa-machting worden geïncasseerd. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Een machtiging kunt u ten alle tijden stoppen door contact op te nemen met stichting Sion International.