Nieuwsflits 36 – december 2019

Ten eerste willen wij in deze nieuwsflits alle eer geven aan God die ons 20 jaar (1999) geleden naar Roemenië heeft geroepen om CASA LUMINII op te zetten om onderdak te bieden aan  meervoudig gehandicapte kinderen. Velen van jullie hebben in de beginjaren geholpen met de verbouwing van het kinderdagverblijf, maar ook d.m.v. giften, educatief speelgoed, onderwijs en gebed.

Ontwikkelingen
In 1999 zaten veel van deze kinderen nog opgesloten omdat de ouders/verzorgers niet wisten hoe ze deze kinderen moesten begeleiden. Vaak schaamden ze zich voor een gehandicapt kind. Tegenwoordig gaan de kinderen overal heen, maken uitstapjes en krijgen speciaal onderwijs en begeleiding. De leerkrachten zijn goed opgeleid om deze speciale groep kinderen te begeleiden en worden regelmatig bijgeschoold. Vanaf het begin hebben wij de leerkrachten verteld dat God heel veel van deze kinderen houdt, dat wij ze lief moeten hebben en dat we de taak hebben om goed voor ze te zorgen.

Licht
Liefde ontvangen is één van de belangrijkste dingen die een mens nodig heeft, ook deze kinderen. Vandaar de naam “Casa Luminii” wat “ Huis van Licht” betekend. Jezus kwam als Licht in deze wereld en zo mogen wij ons Licht laten schijnen in deze wereld. Ieder op zijn/ haar eigen plekje en op zijn/ haar eigen manier.  

Wat een voorrecht dat we mochten  zien hoe deze kinderen gaandeweg open begonnen te bloeien. Sommigen kwamen letterlijk en figuurlijk vanuit het duister in het licht te staan. Zij werden zichtbaar en mensen gingen deze kinderen accepteren. De leerkrachten werden onderwezen en CASA LIMINII werd een begrip in Sibiu.

Rasvan, een jongetje van zes jaar (nu 26) was één van de eerste kinderen die naar Casa Luminii kwam. Hij kon niet praten en had een grote achterstand. Inmiddels praat hij en gaat naar een speciale dagbesteding waar hij begeleiding krijgt bij het maken  van kleine dingen.  Eén van de vele bijzondere gebeurtenissen.

Nieuwe projecten
In het verleden werden kinderen met dezelfde handicap van verschillende leeftijden in een klas geplaatst. Dit liep niet altijd goed. De school voor bijzonder onderwijs is gestart met een groep jonge kinderen van dezelfde leeftijd om te kijken of dit beter gaat. Dit project loopt ook in 2020 nog door. Wij zien dat er telkens gezocht wordt naar nieuwe initiatieven in het speciaal onderwijs. Hierdoor wordt er ook veel vooruitgang geboekt.

In het verleden hebben directrices uit het speciaal onderwijs zich enorm ingezet om Casa Luminii te laten opgaan in de school voor speciaal onderwijs. Maar ook de huidige directrice (Rodica) en een aantal andere leerkrachten zetten zich hiervoor in.

Twintig jaar geleden was dit de visie die we voor ogen hadden:

 • Deze kinderen “zichtbaar” maken.
 • De kinderen laten onderwijzen door Roemeense leerkrachten.
 • Leermethoden ontwikkelen voor deze speciale groep kinderen.
 • Leerkrachten die de kinderen met liefde behandelen.
 • Dat de Roemeense staat de verantwoordelijkheid op zich zou nemen voor de zorg van deze meervoudige gehandicapte kinderen
Opening Casa Luminii sept 2000

Vertrouwde omgeving
Onze visie is uitgekomen en de school voor bijzonder onderwijs heeft Casa Luminii op maandag 9 december 2019 overgenomen. De provincie was al een paar jaar naarstig op zoek naar een onderkomen voor de kinderen van Casa Luminii, maar er was telkens geen geschikt onderkomen voor hen. St. Sion vond dat de kinderen niet de dupe mochten worden en dat het heel belangrijk is om in een goed en veilig onderkomen te hebben  met een fijne buitenruimte. De provincie Sibiu en St. Sion kwamen overeen om het gebouw te kopen, waardoor  de kinderen in hun vertrouwde en veilige omgeving konden blijven. . En dat is gelukt!! Op 9 december is de overdracht geweest.

Tot slot willen we graag nog met jullie delen dat het onderwijs dat een aantal jaren geleden in Casa Luminii werd gegeven in grote lijnen inmiddels is overgenomen door de school voor bijzonder onderwijs en dat deze methode nu geldt voor heel Roemenië. We zien vrucht van jaren werk! Op deze site van Casa Luminii kun je heel veel lezen over de ontwikkelingen in de afgelopen jaren. Filmpjes die gemaakt zijn staan hierop, alsook vele foto’s.

Na twintig jaar zal St. Sion International stoppen met de werkzaamheden in Casa Luminii. Onze visie is uitgekomen: deze groep speciale kinderen heeft hun plek in de samenleving gevonden. De directrice en de leerkrachten van het bijzonder onderwijs zullen het werk met liefde voortzetten; daarom mogen wij het vol vertrouwen aan hen overlaten.

Zon
Als jullie ooit in de gelegenheid zijn om de stad Sibiu te bezoeken, breng dan ook eens een bezoekje aan Casa Luminii. De naam Casa Luminii zal blijven bestaan. St. Sion heeft een mooi naambord aangeboden voor op de gevel van het huis, voorzien van het logo met de zon, zoals dat op de site van Casa Luminii te zien is.

We willen iedereen die St. Sion Int. en daarmee CASA LUMINII hebben gesteund hartelijk danken voor het in ons gestelde vertrouwen in de afgelopen jaren.

Alle kinderen, de leerkrachten en het bestuur van St. Sion Int. wensen u;

Gezegende Kerstdagen
en een  Gezond en gelukkig 2020

Nieuwsflits 35 – juli 2019

Nuti heeft dit keer een jaaroverzicht gemaakt van de meeste activiteiten gedurende het schooljaar 2018- 2019.

Op 6 november 2018 kwam een nieuw kind naar de middelste groep, zijn naam is Kiss Justin, 6 jaar oud, gediagnosticeerd met infantiel autisme, hij is een blij jongetje (3e kindje van links) erg vrolijk, maar praat niet. Zijn ouders willen hem ook het volgende schooljaar op Casa Luminii laten en schrijven hem dan in voor het speciale onderwijs.

Op 26 oktober 2018 zijn de kinderen naar de Bibliotheek Astra geweest en  luisterden, zongen, en keken naar hun geliefde verhalen.

Op 07 november 2018 hebben we met de kinderen de dierentuin bezocht, Ze waren erg opgewonden en enthousiast over de dieren die ze daar konden zien.

Op 16 november 2018 Zijn de kinderen weer in de bibliotheek Astra geweest en hebben daar het verhaal van Roodkapje gekeken.

Ook op 16 november 2018 hebben de kinderen meegedaan aan een programma voor scholen “De herfst symfonie” Hier hebben ze samen met onze hulp werkstukken gemaakt waar ze de eerste prijs mee hebben gewonnen.

Op 23 november 2018 waren de kinderen uitgenodigd in Theater Gong om het theaterstuk “Pinoccio” te komen kijken. OP 29 november  2018 hebben we in de bibliotheek Astra meegedaan aan een overzicht over 100 jaar Roemenië 1918-2018

OP 13 december 2018 waren de kinderen uitgenodigd in Theater Gong om het theaterstuk “Roodkapje”  te komen kijken.

Ook op 13 december 2018 hebben we in de bibliotheek Astra meegedaan met de expositie “de blijdschap van de geboorte van Jezus”. Andrei uit de oudste groep heeft de eerste prijs gewonnen en andere kinderen hebben een pluim gekregen.

14 december  2018 hebben we in de bibliotheek Astra kerstliederen geluisterd.

Op 19 december 2018 hebben we meegedaan met het kerstfeest en mochten we kerststukken maken samen met de ouders van de kinderen.


In de periode maart, april en mei zijn we vaak naar de bibliotheek Astra geweest. De kinderen komen er graag. Ze zijn gewent aan het gebouw en het personeel van de afdeling kinderboeken

De week van 15 april tot 19 april was een speciale week genoemd “Anders” en hebben we de volgende activiteiten gedaan. 

 • Maandag: Zijn we naar de kathedraal gegaan met de kinderen
 • Dinsdag: Hebben we op Casa Luminii therapie gehad
 • Woensdag zijn we naar het openlucht museum geweest
 • Donderdag hebben we in theater Gong de koninklijke spelen gezien
 • Vrijdag zijn de poppenspelers van theater Gong bij ons op Casa Luminii met hun poppen komen spelen

In de periode van november tot maart zijn er verschillende klasinspecties geweest op Casa Luminii voor de registratie van de collega’s op verschillende onderwijsniveaus, maar ook voor de vaste aanstellingen van de leerkrachten. Verder voor de professionele training van alle leerkrachten. Verder zijn wij bezig om nieuwe leermethoden te ontwikkelen voor het speciaal onderwijs.

De leerkrachten van Casa Luminii.

Van overheidswege zijn de 3 groepen verminderd naar 6 kinderen per groep.

Verder is er natuurlijk weer een prachtige sarbare (laatste schooldag) geweest. Het thema was liefde.

Iedere keer weer een hartverwarmend gebeuren. Alle kinderen waren niet aanwezig omdat veel kinderen niet mee konden doen i.v.m. de moeilijkheidsgraad.

Klik hier of op de foto om nog meer foto’s en video te zien van de laatste schooldag.

Namens de kinderen, de leerkrachten en St. Sion Int. wensen wij jullie een fijne vakantie.

Nieuwsflits 34 – december 2018

Inmiddels is het schooljaar alweer voor een derde om. Wat gaat de tijd snel en wat zijn er veel veranderingen. Ook in Casa Luminii zijn er veel veranderingen binnen het kinderdagverblijf, alsook met de overplaatsing van kinderen en de veranderingen binnen het speciaal onderwijs.

Nuti onze, tot nu toe nog enige werkneemster, vrouw van een voorganger in Sibiu, schreef ons deze keer over het wel en wee in Casa  Luminii.

Zij schreef;

We waren erg blij, dat we na bijna drie maanden zomervakantie, de kinderen in Casa Luminii weer  terug te zien. Op 10 september is de school weer gestart en er waren veel veranderingen.

Dit jaar zijn we weer gestart met drie groepen. Oudste groep,  waar Ruxi en Andrada voor de groep staan. Middelste groep, waar Daniela en Ioana voor de groep staan. En de jongste groep Simona en Ileana.

Costi, een jongen die al een aantal jaren in Casa Luminii zat (een weeskind, opgevangen in Prichindel)  is afgelopen jaar 18 jaar geworden en daarom overgebracht van Prichindel, naar een weeshuis waar volwassenen opgevangen worden in Raul Vadului. Wij hopen dat het daar goed met hem gaat. Altijd weer moeilijk om kinderen weg te zien gaan als ze de 18 jarige leeftijd hebben bereikt, niet wetende hoe het verder met hen zal gaan.

Maria is nu zover dat zij naar het normale onderwijs mag doorstromen. Daarom zal ook zij niet meer naar Casa Luminii komen, maar zal thuis les krijgen van een leerkracht die dit verder zal gaan begeleiden.

Serban is door zijn moeder van Casa Luminii gehaald, omdat hij opgroeide en het voor zijn moeder te  zwaar werd om hem iedere keer naar school te brengen.

Daniela is een nieuwe leerkracht, die het Casa Luminii  team komt versterken. Zij zal met Ioana en Bianca samenwerken i.p.v. Adina die er als psychologe werkte.

Natuurlijk hebben we ook weer een aantal leuke dingen gedaan met de kinderen van Casa Luminii.

“Herfst in het openlucht museum”  Hiervoor zijn we met het mooie weer met alle kinderen naar het park geweest. We hebben blaadjes en kastanjes gezocht, deze hebben we later gebruikt voor allerlei activiteiten op Casa Luminii.

“De dag van het onderwijs” Op 5 oktober hebben we de dag van het onderwijs gevierd. De kinderen hebben een collage gemaakt met de titel “Hoe ziet mijn ( kleuter)school eruit”

Op 16 oktober hebben we de verjaardag van Tania gevierd en hebben we taart en pizza gegeten.

Wat hebben de kinderen daarvan genoten!

Het Gong Theatre in Sibiu hadden de kinderen uitgenodigd om te komen kijken naar een theaterstuk “Beauty and the beast” De kinderen hebben enorm genoten van de show.

Verder zien wij als leerkrachten, dat de kinderen erg genieten van alle activiteiten die worden aangeboden binnen Casa Luminii. En we zien bij sommige kinderen zichtbare vooruitgang.

Verder willen we van de gelegenheid gebruik maken om iedereen te bedanken voor de steun die wij het afgelopen jaar hebben mogen ontvangen. D.m.v. hulp, gebed of anderzijds.

Namens het team en alle kinderen van Casa Luminii (Huis van Licht)

Fijne Kerstdagen en een Gezegend Nieuwjaar

 

 

 

Nieuwsflits 33 – juni 2018

Nieuwsflits juni 2018

De schoolvakanties zijn inmiddels begonnen voor de kinderen en leerkrachten van Casa Luminii. Zij zullen drie maanden vakantie hebben en midden september zal de school weer beginnen.

Woensdag 13 juni is de serbare weer gehouden met een enorme opkomst van ouders, oud leerlingen en zelfs oud leerkracht Nicu.

De kinderen hebben deze keer het sprookje Sneeuwwitje gespeeld en dat was echt fantastisch! Omdat er de laatste tijd meer zwaarder gehandicapte kinderen in rolstoelen geplaatst worden in Casa Luminii hebben ze deze keer deze kinderen er ook bij betrokken. Een aantal kinderen van school 22 hebben ze hierbij begeleid.  Ruxi, een van de oudste leerkrachten vertelde dat dat een hele opgave is geweest, maar de resultaten waren groots.

Drie leerkrachten zijn op dit moment met zwangerschapsverlof. Die leerkrachten zijn inmiddels allemaal bevallen: Maria, zij is bevallen van een meisje Ana, Adina ook van een meisje Ecaterina en Irina van een jongen genaamd Alexandru. Zij hebben twee jaar zwangerschapsverlof en kunnen volop genieten van hun baby’s.

Daarom zijn drie nieuwe leerkrachten ter vervanging aangesteld in Casa Luminii.  Ileana is vorig jaar al gekomen ter vervanging van Adina. Dit jaar Ema Campean voor de jongste groep en Andrada Sararu op de middengroep. Zij vinden het fantastisch om met deze kinderen te werken.

Links boven: Simona, Ioana, Rodica, Ruxu, Orica, Jeltje, Marten, Nuti, Stefanie, Andrada en Ema. Onder links: Florentine, Racula, Ileana, Marja en Dirk

In mei is Christian Negoescu in de oudste groep gekomen. Hij is 7 jaar en heeft tetraparese (spierziekte in armen en benen) en een ernstige verstandelijke beperking. Het is moeilijk om hem te bereiken maar wij geloven dat hij goed zal integreren op zijn eigen niveau.

Alle kinderen vinden het erg fijn in Casa Luminii, alsook de leerkrachten.

Wij hebben beloofd jullie verder op de hoogte te zullen houden over de ontwikkelingen m.b.t. andere huisvesting voor de kinderen van Casa Luminii. Er waren twee nieuwe locaties voor de kinderen, maar deze voldeden totaal niet aan de behoeften voor dit soort kinderen en deden afbreuk aan het geven van het lesprogramma. Voordat de serbare begon hebben wij een gesprek gehad met mw. Christina Manta- Klemens, president van de provincie Sibiu.

Zij gaat over de huisvesting van scholen. Er zijn diverse opties besproken in het belang van de kinderen van C.L. Het moet i.i.g. een beschermde omgeving zijn en het lesprogramma moet op een ontspannen manier gegeven kunnen worden. Mw. Manta zal nu gaan uitzoeken ( voor de winterperiode) welke mogelijkheden er zijn en gaf aan dat er misschien een nieuwe school gebouwd gaat worden, waar alle scholen die onder het bijzonder onderwijs vallen kunnen worden gehuisvest. Zekerheid hierover is er nog niet en als er wel een nieuw gebouw zal komen, dan duurt dat nog zeker drie jaar! Wij, St. Sion, hebben toegezegd dat de kinderen in Casa Luminii mogen blijven totdat er een goede oplossing is gevonden voor de kinderen en de leerkrachten. Zij zal, als er nieuwe ontwikkelingen zijn, daar z.s.m. op terug komen.

Oud leerlingen:1e links: Marian – 3e links: Cristina – 4e links: Rasvan – Zittend: Dorel

De kinderen, leerkrachten en St. Sion, bedanken iedereen die achter ons staan in gebed, ons sponsoren en meeleven.

Verder wensen wij jullie allemaal een fantastische zomervakantie toe en zullen jullie daarna weer op de hoogte houden over het wel en wee van Casa Luminii (Huis van Licht)

 

 

 

 

Nieuwsflits 32 – februari 2018

Nieuwsflits februari 2018

 

In september is het nieuwe schooljaar weer begonnen in Casa Luminii en zijn de kinderen weer in hun eigen groep.

 

In september is een nieuw kind gekomen in groep 3. Zijn naam is Januts Tandor. Een jongetje wat zich enorm aan moest passen, want naar school was voor hem helemaal nieuw. De andere kinderen maar ook de leerkrachten moesten erg oppassen voor hem, want voordat je het wist beet of sloeg hij iedereen die bij hem in de buurt kwam. Gelukkig heeft Januts zich fantastisch aangepast en doet hij nu leuk mee met de andere kinderen van de groep.

In de jongste groep is er een 4-jarige jongen bijgekomen, zijn naam is Giurculet Gabriel. Hij is autistisch, maar is een lieve jongen. Hij is heel erg snel in de groep geïntegreerd.

Drumon en Alexandru hebben dit jaar de groep verlaten en zijn op een andere school ondergebracht.

Iedere keer als wij komen is er herkenning bij de kinderen en zien wij dat het goed met hen gaat. De leerkrachten zetten zich in met alles wat zij kunnen, om leuke dingen met ze te doen en de kinderen het onderwijs te geven die bij hun handicap past. Echt geweldig om te zien dat ze dat met passie en liefde doen. Dat is niet altijd even gemakkelijk!

Dit jaar zullen er drie leerkrachten met zwangerschapsverlof gaan en bijna allemaal tegelijk. Van de jongste groep is Maria met zwangerschapsverlof gegaan en zal over ca. twee weken bevallen. Adina, werkzaam op de middelste groep, is al met zwangerschapsverlof. Irena van de oudste groep zal begin april met zwangerschapsverlof gaan. Voor hen zullen invalsters komen voor een tijd van twee jaar. Wie dat zijn is nu nog niet bekend.

Nuci onze vaste invaller in Casa Luminii is 10 dagen opgenomen geweest in het ziekenhuis voor een angina pectoris (= pijn op de borst) Gelukkig gaat het nu weer redelijk goed met haar en is zij onder behandeling van een cardioloog. Totdat er een nieuwe collega komt werkt zij met Simona op de jongste groep als invaller voor Maria.

Ook over een nieuwe locatie voor de kinderen van Casa Luminii is op dit moment nog niets bekend. Wel weten we dat er door de directrice van het bijzonder onderwijs samen met Florentina hard wordt gezocht naar een goede locatie. In een volgende nieuwsbrief hopen we hierover meer informatie te hebben.

Nieuwsflits 31 – juni 2017

Nieuwsflits juni 2017

 

Vlak voordat de schoolvakanties gaan beginnen het laatste nieuws van Casa Luminii (Huis van Licht) in Sibiu. In Sibiu hebben de kinderen vakantie van 16 juni t/m 3 september.

Met de kinderen gaat het zeer goed. Zoals we in de vorige nieuwsflits schreven zijn er drie groepen met in iedere groep 8 kinderen en twee leerkrachten.

Kinderen die “anders” zijn maar pareltjes in Gods hand.

 

De afgelopen maanden hebben de kinderen
weer allerlei leuke dingen gedaan.

In het park van Sibiu hebben ze een wandeling gemaakt met de oudste kinderen en zoals je kunt zien op de foto’s vonden ze het prachtig! Net zoals een ritje met paard en wagen.

Ook het water geven van de bollen die ze vorig jaar hebben geplant, stond die dag op het programma. De tulpen waren alweer uitgebloeid maar er zaten nog een aantal plantjes in de grond.

Pannenkoeken bakken was een feest voor de kinderen. …… Natuurlijk genoten de kinderen het meest van het opeten van de pannenkoeken.

Nuti, de begeleidster die altijd helpt bij de kinderen, willen we deze keer extra in het zonnetje zetten. Voor haar is werkelijk niets teveel, als de kinderen maar genieten is haar zeggen. Bedankt Nuti!

 

Het was fantastisch om ook dit jaar weer de Serbare (eindejaarsafsluiting ) van Casa Luminii mee te mogen maken. Wat een feest en wat geeft dat een saamhorigheid en een hernieuwende liefde voor deze kinderen. Niet alleen voor de ouders maar voor iedere aanwezige.

Dit jaar ging het over de prachtige bloemen die nu groeien en bloeien. Als afsluiting gaven de kinderen woorden aan hun ouders/ verzorgers, als dank voor wat ze allemaal voor hen doen. Zij noemden het “messages for the soul”  Prachtige woorden gesproken door bekende mensen die je ziel beroeren. De foto’s spreken hierbij voor zichzelf.

 

Verder was er grote dankbaarheid van leerkrachten, de directrice van de school voor het bijzonder onderwijs en van ouders en verzorgers, dat dit alweer het 16e schooljaar was en dat Stichting Sion International de school al zolang heeft ondersteund, maar ook een enorme bijdrage heeft geleverd aan het onderwijs wat nu gegeven wordt aan de meervoudige gehandicapten dagopvang. Dit hadden wij nooit kunnen realiseren zonder uw hulp, bemoedigen, gebeden en financiële bijdragen.

De volgende dag hebben we een gesprek gehad met Rodica, de directrice van het speciaal onderwijs in de provincie Sibiu. Florentina en een aantal andere directrices die les geven en betrokken zijn bij Casa Luminii waren hierbij ook aanwezig. Zoals aangegeven in de vorige nieuwsbrief is de school voor bijzonder onderwijs hard bezig een nieuw pand te zoeken voor 3 scholen die ze willen samenvoegen in één gebouw. Helaas is het erg moeilijk om zoiets te vinden en hebben wij afgesproken om Casa Luminii het komend schooljaar op de oude locatie te laten blijven. Iedereen was het erover eens dat de kinderen van Casa Luminii ook volgend schooljaar weer gewoon naar school kunnen blijven gaan in een goed onderkomen.

In oktober zullen we een gesprek aanvragen bij het provinciehuis om te kijken wat zij voor ons kunnen doen m.b.t. tot een nieuw onderkomen en of een andere locatie.

Hierover de volgende keer meer….

De kinderen en leerkrachten wensen iedereen een mooie zonnige vakantie toe.

Nieuwsflits 30 – februari 2017

Nieuwsflits februari 2017

Een beetje later dan normaal, maar hier is dan eindelijk weer nieuws over de kinderen van Casa Luminii. Florentina heeft deze keer een uitgebreid verslag geschreven over alle groepen.

In eerste instantie wil ze alle sponsors hartelijk bedanken voor hun bijdrage, op wat voor een manier dan, voor “Casa Luminii”. Dankbaar dat St. Sion ook het komend schooljaar Casa Luminii nog zal ondersteunen en helpen daar waar nodig. In een eerdere nieuwsflits heeft St. Sion al aangegeven het project geheel over te willen dragen aan de school van bijzonder onderwijs. Daar zullen we ons dit en komend schooljaar geheel op gaan richten. Voor de kinderen moet de school gewoon blijven voortbestaan.

Florentina schrijft:

Afgelopen september zijn de meeste kinderen weer naar Casa Luminii gekomen om aan een nieuw schooljaar te beginnen. Alleen Ioana die erge gezondheidsproblemen heeft en daardoor Casa Luminii niet meer kan bezoeken, evenals twee andere kinderen die te oud zijn om nog onderwijs te kunnen volgen in Casa Luminii.

 • De eerste is Lili, zij gaat nu naar klas 9 en is de laatste 2 jaar opgeklommen naar klas 8. De school voor bijzonder onderwijs heeft “klas 9” speciaal opgericht voor kinderen voor ernstige mentaal gehandicapte. Klas 9 bestond hiervoor niet en dat is weer een prachtige stap voorwaarts voor de wat oudere kinderen. Lili is inmiddels ook al weer 18 jaar. Lili was een van de eerste kinderen die Casa Luminii in het jaar 2000 bezocht.
 • Het andere kind heet Ghita, een jongen die uit een weeshuis een paar jaar geleden bij Casa Luminii kwam. Ghita is pasgeleden ook 18 jaar geworden en omdat hij onder de kinderbescherming valt en nu volwassen is moet hij van Speranta (weeshuis voor jongens in Sibiu) naar een andere stad, in de buurt van Sibiu, naar een jongvolwassen centrum. Hij mag daarom niet meer naar Casa Luminii komen. Maar hij is daar ook in goede handen en ik ben ervan verzekerd dat alle goede dingen die hij in Casa Luminii heeft geleerd de afgelopen jaren, hem zullen helpen zich goed aan te passen in zijn nieuwe omgeving.
 • In de andere groepen zijn alle kinderen weer teruggekomen met een paar kleine veranderingen.
 • De groepen bestaan per groep uit 6 kinderen en twee leerkrachten.

De oudste groep.

 • Victor is van de jongste groep naar de oudste groep verplaatst omdat hij 12 jaar is geworden.
 • Ook de leerkrachten zijn gewisseld van groep. Dit jaar zullen Simona en Maria in de jongste groep les gaan geven. Ruxi en Ioana, met de hulp van een nieuwe collega Julieta, geven les aan de oudste groep.
 • Julieta is een nieuwe leerkracht in de oudste groep en gespecialiseerd in het Montessori alternatieve pedagogie. Zij is een prachtige toevoeging voor de kinderen van Casa Luminii. We zijn erg blij met haar.

De jongste groep.

  • In de jongste groep is er één nieuw kind bij gekomen. Ionut, hij is 11 jaar en heeft het syndroom van Down. Leuk en onafhankelijk als ze doorgaans zijn, maar wel met ernstige psychische- en taalachterstand. Hij komt uit een familie met veel kinderen in de omgeving van Sibiu. Hij gaat nu voor het eerst naar school en leert in eerste instantie om met andere kinderen om te gaan. Het zal wel even wat tijd kosten voordat hij aan deze nieuwe situatie gewend is, maar uit ervaring weten we dat dat vast gaat lukken.

Er is een nieuwe coördinator gekomen, Stefi. Zij zal alle activiteiten binnen Casa Luminii coördineren. Zij is ook de logopediste van de kinderen van Casa Luminii. Ik weet zeker dat zij met veel liefde en geduld de kinderen zal begeleiden.

De afgelopen maanden zijn er veel activiteiten geweest/ gedaan met de kinderen van C.L. Hieronder een aantal mooie momenten voor de kinderen.

  • De herfst gaf de kinderen de kans om de prachtige kleuren, de geur van de bossen en van de diverse bladeren en kastanjes in het bos te genieten. Bladeren zoeken, voelen en ruiken een hele onderneming en ervaring! Van de bladeren hebben ze mooie creaties op papier kunnen maken.

  • Voordat de winter begon, hebben de kinderen geholpen als echte “tuinmannen” om allerlei bloembollen in de tuin te planten. Daar hebben ze straks in het voorjaar nog meer plezier van als ze zien dat er prachtige bloemen uit zijn gekomen.
  • Met kerst heeft het team een speciale avond gegeven voor de kinderen en hun ouders. Er zijn prachtige kerstliederen gezongen en samen hebben ze een prachtig kerstmobile gemaakt. Het was een prachtige samenkomst en alle aanwezigen hebben genoten van dit samen zijn.

  • Vrijwilligers van het poppentheater gaven een uitvoering van Sneeuwwitje en de zeven dwergen. Het was erg mooi om te zien hoe zij de kinderen betrokken bij het lachen van de poppen en het bewegen met de poppen. Ze waren erg gefascineerd door de mooie poppen en het verhaal.