ANBI

ANBIStichting Sion International heeft de ANBI-status
 
Met ingang van 1 januari 2008 heeft stichting Sion International in Rijssen een verklaring van de Belastingdienst dat zij wordt aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw giften aan st. Sion International fiscaal aftrekbaar zijn.
 
Als u een gift geeft, zowel eenmalig als periodiek, heeft u de mogelijkheid dit bij de Belastingdienst af te trekken van uw belastbaar inkomen. Een belangrijke voorwaarde om uw gift te mogen aftrekken is dat deze gift bestemd moet zijn aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
 
Om in aanmerking te komen voor een ANBI-status moeten organisaties aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden beogen vooral de transparantie van een instelling. Stichting Sion International vindt transparantie belangrijk, we leggen u graag uit waar uw gift precies naar toe gaat! Hieronder vindt u een aantal zaken terug waar u als giftgever in geinteresseerd zou kunnen zijn en die ANBI van ons vereist. Meer informatie over de ANBI-status en het aftrekken van giften kunt u vinden via www.anbi.nl ofwww.belastingdienst.nl/giften.
 
Jaarverslagen
 
Stichting Sion International in Rijssen staat geregistreerd onder fiscaal nummer: 8081.80.836
 
Onze contactgegevens zijn:
 
Stichting Sion International
Pastinaak 7
7463 CX Rijssen
fiscaal nummer: 8081.80.836
 
Samenstelling bestuur:
Marten Valster (voorzitter)
Jeltje Valster-Burink (penningmeester)
Dirk-Bart Houweling (secretaris)
 
Doelstelling
De stichting heeft ten doel:
het verlenen van hulp aan zigeuners en hun kinderen in Roemenië op het gebied van huisvesting, onderwijs, en gezondheidszorg, teneinde integratie in de maatschappij te bewerkstelligen
het verlenen van hulp aan weeskinderen in Roemenië, met name in Singerorhiu de Padûre onder andere op het gebied van huisvesting en verzorging
Het verlenen van hulp aan een dagverblijf voor verstandelijk en/of motorisch gehandicapte kinderen in Sibiu (Roemenië) op het gebeid van onder andere financiële ondersteuning en aangepast materiaal
en voort al hetgeen met een en ander rechstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
 
Beloningsbeleid
De bestuursleden van stichting Sion International krijgen geen beloning uitgekeerd.