Homepage

  • Click hier voor een informatieve film over Casa Luminii
    Click hier voor een informatieve film over Casa Luminii

Stichting Sion International is in september 2000 gestart met een dagverblijf voor kinderen met een (verstandelijke en/of meervoudige) beperking Casa Luminii. Het doel was om deze kinderen uit hun isolement te halen. We hebben dit dagverblijf toen samen kunnen starten met het speciaal onderwijs in Sibiu. In de jaren die volgde is de samenwerking steeds intenser geworden en uiteindelijk is alle verantwoordelijkheid voor het project bij het speciaal onderwijs komen te liggen. Uiteindelijk in december 2019 heeft de provincie Sibiu ook het gebouw van ons overgenomen, waardoor er voor onze stichting geen verantwoordelijkheden meer zijn en we de stichting in Roemenië hebben kunnen sluiten.

Als Nederlandse stichting zijn we ons nu aan het herbezinnen wat we de komende tijd gaan doen met de financiële middelen die de stichting nu nog heeft.

Het motto waarmee we mochten starten in Roemenië staat hieronder beschreven:

Laat de zon schijnen voor de kinderen van Casa-Luminii! (Huis van Licht)

“Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en Uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.” Mattheus 5:16

paste

De Stichting heeft gewerkt vanuit een Christelijke geloofsovertuiging. De liefde die God voor deze wereld heeft, en met name voor de mensen in nood.

Folder Casa Luminii met een overzicht wat we gedaan hebben:

Hieronder een impressie uit 2013 over het werk van Casa Luminii.